Slöjdlärare. http://www.slojd.nu eller vill ni hellre ha portfolion ?

 Lediga jobb  

Intranätet

Nya mailen och skriv din mailadress som användarnamn

Här kan du nå rapportera hemifrån

Rapportera Denna länk funkar BARA på jobbet. 

Vikariebasen 

Moraportalen, extern (Manual) 

Moraportalen,intern  

Dexter 

Manual till Dexter och nya "IUP" 

Skolverket   

Mora skolors startsida 


Ny tjänst kolla startsidan. AV-Media/Region Dalarna erbjuder www.webmath.se(anv:Dala Lösen: Häst)

Alla felanmälningar på trasig dator samt övriga supportärenden, skicka ett mail till it-support@mora.se eller ring 26183